causeuse انرژی زندگی متولدین افراد باهوش

causeuse: انرژی زندگی متولدین افراد باهوش افراد خوشبخت متولدین سال خروس سرگرمی فال

گت بلاگز اخبار اجتماعی مردم نان ندارد، اینها می‌خواهند به استادیوم بروند

امروز هم کشور عزیزمان ایران یک مسئله اساسی به نام اقتصاد دارد و مسئولین هم در حال تلاش جهت حل آن هستند ولی نمی‌شود به خاطر این مسئله بزرگ چشم خود را جهت دیگر پر

مردم نان ندارد، اینها می‌خواهند به استادیوم بروند

مردم نان ندارد، اینها می خواهند به استادیوم بروند

عبارات مهم : ایران

امروز هم کشور عزیزمان ایران یک مسئله اساسی به نام اقتصاد دارد و مسئولین هم در حال تلاش جهت حل آن هستند ولی نمی شود به خاطر این مسئله بزرگ چشم خود را جهت دیگر پرسشها کشور ببندیم.

این روزها بحث ورود زن ها به ورزشگاه جهت دیدن مسابقه های فوتبال داغ داغ هست. قبل از این نیز ماجرای لغو کنسرت ها در بعضی شهرها به خاص مشهد تبدیل به داستان هزار و یک شب کشور شده است بود.

مردم نان ندارد، اینها می‌خواهند به استادیوم بروند

وقتی این دغدغه های مطرح می شود، عده ای با پاک کردن صورت مسئله می گویند مردم نان ندارند بخورند اینها می خواهند به استادیوم بروند یا هنگامی که جوانان بدون کار هستند آیا کنسرت برگزار می کنند.

این افراد اعتقاد دارند مسئولان کشور نباید وقت خود را صرف این کارها کنند و بهتر است به پرسشها اقتصادی کشور برسند.

امروز هم کشور عزیزمان ایران یک مسئله اساسی به نام اقتصاد دارد و مسئولین هم در حال تلاش جهت حل آن هستند ولی نمی‌شود به خاطر این مسئله بزرگ چشم خود را جهت دیگر پر

حرف این افراد در مورد این که کشور دچار پرسشها عدیده اقتصادی است درست هست. بله، بسیاری از جوانان درگیر اشتغال، ازدواج، مسکن و … هستند. بسیاری از مردم با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته اند ولی آیا این پرسشها باعث نمی شود ما چشم خود را بر دیگر پرسشها دیگر ببندیم و مانع از حقوق مردم بشویم.

علاوه بر این این موارد ارتباطی با هم ندارند. عدم برگزاری کنسرت یا عدم حضور زن ها در ورزشگاه ها، پرسشها اقتصادی را حل نمی کند بلکه تنها بخشی از جامعه را از حق و حقوق خود محروم می کند. همچنین صاحبان چنین استدلال هایی انگیزه مهم خود را در مخالف با برگزاری کنسرت یا ورود زن ها به ورزشگاه ها را در پشت چنین استدلال هایی پنهان می کنند.

مردم نان ندارد، اینها می‌خواهند به استادیوم بروند

تصور کنید منزل شما دچار پرسشها عدیده ای هست. دیوارش ترک خورده، آب قطع هست، برق ندارید. قطع بودن آب احتمالا جهت شما جدی تر از پرسشها دیگر هست. تلاش می کنید آن را حل کنید ولی آیا در این میان تلاش نمی کنید به مسئله برق هم پیگیری کنید یا فکری به حال دیوار ترک خورده کنید.

امروز هم کشور عزیزمان ایران یک مسئله اساسی به نام اقتصاد دارد و مسئولین هم در حال تلاش جهت حل آن هستند ولی نمی شود به خاطر این مشکل، چشم خود را جهت دیگر پرسشها کشور ببندیم.

امروز هم کشور عزیزمان ایران یک مسئله اساسی به نام اقتصاد دارد و مسئولین هم در حال تلاش جهت حل آن هستند ولی نمی‌شود به خاطر این مسئله بزرگ چشم خود را جهت دیگر پر

همین نرفتن جوانان به کنسرت به خاص در شهر مشهد و یا نرفتن زنان به استادیوم می تواند در سال های پیش رو تبدیل به معضلی بزرگ جهت کشور شود.

معمولا در دنیا ورزشگاه ها و سالن های کنسرت محلی جهت تخلیه انرژی جوانان هست. جوان نیاز به تخلیه انرژی جوانی دارد. جهت جوان به خاص زن ها چه جایی امن تر از کنسرت و ورزشگاه ها.

مردم نان ندارد، اینها می‌خواهند به استادیوم بروند

تصور کنید جوانان نتوانند انرژی ها نهفته خود را تخلیه کنند. می دانید این انرژی های نهفته و البته سرخورده می تواند چه مشکلاتی جهت این افراد بوجود بیاورد.

به راحتی با دست خودمان پرسشها کوچک با راه حل های راحت را چنان بزرگ می کنیم که نمی توانیم از بعد آن بر بیاییم.

نکته ای که بعضی دوستان فراموش کرده اند این معناست که جوان امروز با جوان ده یا بیست سال پیش تفاوت دارد. جهت این جوانان این نسل، اندازه دنیا جهت به اندازه یک گوشی تلفن همراه یا تبلت است.

به واسطه شبکه های جهانی امروز تمام اتفاقات دنیا پیش چشم آنهاست. متولدین دهه 60، 70 و حتی 80 در جریان تمام اتفاقات فرهنگی و اجتماعی دنیا هستند.

با پرسشها این نسل نمی شود همانگونه برخورد کرد که در دهه 60 برخورد می شد. جوانان امروز احتیاجی به رفتاری ایجابی دارند نه برخوردی سلبی. باور کنیم با رفتن زنان به ورزشگاه یا برگزاری کنسرت هیچ مشکلی جهت کشور پیش نخواهد آمد و تازه بسیاری از پرسشها هم حل خواهد شد.

کاش از خودمان پرسش می کردیم علت گرایش بعضی جوانان امروز کشور عزیزمان ایران به سمت رفتارهای غیرصحیح، پرخطر و آسیب های اجتماعی از جمله مواد مخدر چیست؟

اخبار اجتماعی – عصر کشور عزیزمان ایران

واژه های کلیدی: ایران | کنسرت | جوانان | ورزشگاه | استادیوم | آسیب های اجتماعی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz