causeuse انرژی زندگی متولدین افراد باهوش

causeuse: انرژی زندگی متولدین افراد باهوش افراد خوشبخت متولدین سال خروس سرگرمی فال

گت بلاگز اخبار گوناگون خارج کردن تومور ۶۰ کیلویی از شکم بیماری در آمریکا

به گزارش ایسنا، به گفته پزشکان آمریکایی این زن ۳۸ ساله دو ماه پیش از آنکه جهت نخستین بار به دکتر مراجعه کند دچار اضافه وزن شد. پزشکان همچنین اظهار داشتند:

خارج کردن تومور ۶۰ کیلویی از شکم بیماری در آمریکا

خارج کردن تومور ۶۰ کیلویی از شکم بیماری در آمریکا

عبارات مهم : تومور

پزشکان آمریکایی توموری به بزرگی ۶۰ کیلوگرم را از شکم یک بیمار خارج کردند.

به گزارش ایسنا، به گفته پزشکان آمریکایی این زن ۳۸ ساله دو ماه پیش از آنکه جهت نخستین بار به دکتر مراجعه کند دچار اضافه وزن شد.

پزشکان همچنین اظهار داشتند: بیمار دچار سوء تغذیه شده است بود لیکن بخشی از این تومور داخل دستگاه گوارش او بوده و به علت زیاد کردن وزن و ورم در پاها مجبور به استفاده از ویلچر بوده است.

یکی از پزشکان این بیمار گفت: انتظار پیدا کردن تومور حدودا ۱۱ کیلویی را در شکم بیمار داشتیم ولی توموری به بزرگی ۶۰ کیلوگرم یعنی تقریبا هم وزن یک فرد نوجوان، پدیده بسیار نادری است.

به گزارش اسکای نیوز، پزشکان در یک عمل جراحی پنج ساعته این تومور را از شکم بیمار خارج کردند.

خارج کردن تومور ۶۰ کیلویی از شکم بیماری در آمریکا

واژه های کلیدی: تومور | پزشکان | آمریکا | بیماری | آمریکایی | اخبار گوناگون

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz